SKYLSTAD ARKITEKTUR FACEBOOK

SKYLSTAD ARKITEKTUR AS GOOGLE+ : <a href="https://plus.google.com/110592686760845176870" rel="publisher">Google+</a>


 


SKYLSTAD ARKITEKTUR AS

Nordre gate 8 3.etase 7011 Trondheim

SKYLSTAD ARKITEKTUR AS • Nordre gate 8 • 7011 TRONDHEIM • phone: +47924 44 966 • NO 890 513 042 MVA • arkitekt@sveinskylstad.no

SKYLSTAD ARKITEKTUR AS

er ei vidareføring av Arkitekt Svein Skylstad as etablert 2006.

Vi har spesiell kompetanse på skular, sjukeheimar, boligar og næringsbygg, samt mulighetsstudier,utviklingsplanar utgreiingar og regulerings / illustrasjonsplanar.

Svein Skylstad har erfaring frå arkitektverksemd sidan 1983. Bla. som partner og medstifter av Arkitektkontoret Kvadrat as ( 1990-2002), og i ulike leierroller hos Per Knudsen Arkitektkontor as (2002-2006).


SKYLSTAD ARKITEKTUR AS har sentral godkjenning innanfor fylgjande godkjenningsområder (16.02 2019):


Søker, tiltaksklasse 3

Prosjektering av arkitektur, tiltaksklasse 3

Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner), tiltakslasse 2

Prosjektering uteareler og landskapsutforming, tiltaksklasse 2

Last ned sentral godkjenning


Kontoret er godkjent som miljøfyrtårn

Kontoret er medlem av Norwegian Green Building Council